Tilbud for unge under 26 år

Fødselsforberedelse

Mødrerådgivningen M/K i Svendborg tilbyder fødselsforberedelse til alle gravide under 26 år, som er bosiddende i Region Syddanmark.

Forløbet består af 8 gange før fødslen med jordemoder og socialrådgiver. Temaerne undervejs er:

  • Graviditet og fødsel
  • Tilknytning til barnet
  • At blive familie
  • Netværk og relationer
  • Følelser og reaktioner efter fødsel
  • Besøg på føde- og barselsgang og i Sundhedshuset med fædrene
  • Ammevejledning

Fødselsforberedelsen består af små oplæg, information og vejledning. Vi lægger stor vægt på det, der optager dig som gravid og som kommende mor. Vi starter med at spise sammen og giver plads til hygge, og at I kan lære hinanden at kende på holdet. Under forløbet er der tre mødegange med fædrene. I den sidste time af fødselsforberedelsen fortæller jordemoderen om, hvad der sker under graviditeten og under fødslen.

Det er gratis for alle at deltage i fødselsforberedelse på Mødrerådgivningen M/K, uanset hvilken kommune du kommer fra.

Tilmelding til Lone Mynster på Mødrerådgivningen M/K:
Telefon: 62221563. E-mail: mrdsvendborg@mail.dk

Jordemoderkonsultation

Alle gravide under alle gravide under 23 år, som er bosiddende i Region Syddanmark kan, sammen med deres kæreste, gå til jordemoderkonsultation på Mødrerådgivningen M/K. Jordemoderen vil hjælpe dig godt igennem graviditeten med helbredsundersøgelser og give råd og vejledning til dig og din kæreste. I vil høre barnets hjertelyd, og jordemoderen vil skønne størrelsen på barnet. Du vil gå hos den samme jordemoder igennem hele graviditeten, og det er den samme jordemoder der, sammen med socialrådgiveren, står for fødselsforberedelsen.

Du skal ringe på telefon 63 20 26 86 for at bestille tid eller ændre en tid ved jordemoder Lea Johansen

Jordemoderkonsultation i Svendborg

Mødregrupper

Bor du i Svendborg Kommune, og er du under 27 år, kan du efter fødslen, i hele din barsel, gå i en mødregruppe på Mødrerådgivningen M/K. Mødregruppen mødes en gang om ugen i 2½ time med en sundhedsplejerske og en socialrådgiver.

Hver gang I mødes, vil der blive serveret en anretning af en frivillig, som arbejder på Mødrerådgivningen M/K. Under spisningen snakker vi om, hvordan det går med dit barn, og om hvordan det er for dig at være mor. Du kan få svar på de spørgsmål, som du kan have om pasning og pleje af dit barn, og du kan få dit barn målt og vejet af sundhedsplejersken.

Der kommer besøg af en sygeplejerske fra præventionsskolen, som snakker om prævention og samliv efter fødslen. Ligeledes kommer der besøg fra tandplejen, fra dagplejen m.fl. Når afslutningen af din barsel nærmer sig, kommer der besøg af en uddannelses- og jobvejleder, der snakker i gruppen om uddannelse og arbejde. Når du er startet i uddannelse eller på arbejde, har du mulighed for at fortsætte i Mødrecafé, som er sidst på eftermiddagen en gang om ugen.

Terapi

For de fleste mennesker er det en stor omvæltning at få et barn. Hos nogen kan der komme en efterfødselsreaktion i form af følelser af eksempelvis angst, depression, parforholdsproblemer, vanskelige følelser i forhold til dit barn eller følelser, der stammer fra tidligere oplevelser – eller noget helt andet.

På Mødrerådgivningen M/K har du og din kæreste mulighed for at gå i terapi hos en uddannet og erfaren psykoterapeut. Du kan gå til samtaler alene eller sammen med din kæreste. Din kæreste har ligeledes mulighed for individuelle samtaler.

Psykoterapeuterne på Mødrerådgivningen M/K er medlem af Dansk psykoterapeutforening. Det er anonymt at gå til samtaler på Mødrerådgivningen M/K. Alle ansatte har tavshedspligt.

Samtalerne er gratis for forældre, der er – eller har været – tilknyttet en mødregruppe på Mødrerådgivningen M/K. Ved efterfødselsreaktioner er samtalerne ligeledes gratis for borgere bosat i Svendborg Kommune.
For øvrige forældre koster samtalerne 450,- kr. pr. gang.