Tilbud for alle i Svendborg Kommune

Mødrecafé

Mødrecaféen på Mødrerådgivningen M/K er for mødre med børn under to år. Caféen mødes hver tirsdag fra kl. 16.00 til kl. 19.00. Mødrecaféen ledes af 4 frivillige medarbejdere, hvor 2-3 frivillige deltager pr. gang. Vi laver mad sammen, snakker, leger med børnene og får gode snakke om børn og relationer, sund kost, m.m. og deler vores erfaringer med hinanden.

Hvis du har lyst til at deltage, så ring til Mødrerådgivningen M/K
Telefon 5193 1563.

Mødrecafé i Svendborg

Efterfødselsreaktioner

At få et barn er en af livets største omvæltninger, en omvæltning, de fleste glæder sig til og som oftest er forbundet med stor glæde. For nogen kan det være svært at mærke glæden, hvor andre følelser som bekymringer, angst, magtesløshed og tristhed er mere påtrængende. Oveni kan det føles skamfuldt ikke at være glad, når barnet er velskabt, og alt er gået godt. En kompliceret fødsel, egne barndomssvigt, tidligere tab eller blot omvæltningen ved at blive forældre kan udløse en efterfødselsreaktion af lettere eller sværere grad hos både mødre og fædre. Det er smertefuldt som nybagte forældre at være i svære følelser. For det nyfødte barn kan det være vanskeligt ikke at få den kontakt med mor eller far, som det har så meget brug for.

På Mødrerådgivningen M/K kan du, både som mor og far, få tilbudt et terapeutisk samtaleforløb ved en uddannet og erfaren psykoterapeut. Antallet af samtaler afhænger af, hvilket behov du har. Samtalerne er gratis. Du kan ringe eller sende en mail til Mødrerådgivningen M/K for at høre nærmere og for at bestille tid til terapi.

Sundhedsplejen i Svendborg Kommune screener alle forældre for efterfødselsreaktion umiddelbart efter barnets fødsel ved hjælp af et spørgeskema, og henviser til samtaler på Mødrerådgivningen M/K, hvis det skønnes relevant.

Psykoterapeuterne på Mødrerådgivningen M/K er medlem af Dansk psykoterapeutforening. Det er anonymt at gå til samtaler på Mødrerådgivningen M/K.

For forældre i Svendborg Kommune er samtalerne gratis. For forældre fra andre kommuner koster en samtale 450 kr.

Gratis retshjælp

Mødrerådgivningen M/K tilbyder gratis advokatrådgivning ved advokat Liv Dyrhauge-Klargaard. Liv er specialiseret i familieret, og de juridiske problematikker der kan være omkring børn, i patientskader og autoskader.

Juristen på Mødrerådgivningen M/K kan oplyse dig, om hvad du skal gøre, hvis faderen ikke vil vedkende sig faderskabet samt om sagsgangen i forbindelse med en faderskabssag. I forbindelse med problemer omkring samvær kan du ligeledes få rådgivning, både som mor og far. Ud over vejledning har du mulighed for at snakke om de problemer, du kan have i forbindelse med både faderskabssag, forældremyndighedssag og uenighed omkring samvær.

Aftaler med advokaten skal ske via henvendelse til Lone Mynster på Mødrerådgivningen M/K:
Telefon: 5193 1563 E-mail: mrdsvendborg@mail.dk

Socialrådgivning

Hvis du er gravid, far til et kommende barn eller allerede er forælder, som er bosat i Svendborg Kommune og/eller går eller har gået til fødselsforberedelse eller i mødregruppe på Mødrerådgivningen M/K, har du mulighed for at få gratis og anonym socialrådgivning.

Gratis retshjælp og socialrådgivning i Svendborg